Archiwa tagu: przywrócenia

2 sposoby ręcznego przywrócenia ostatniej sesji w Google Chrome

Wszystkie przeglądarki obsługują funkcję przywracania sesji, a Google Chrome nie jest wyjątkiem. Google Chrome zapisuje niektóre informacje, takie jak otwarte karty i okna, rozmiar każdego okna i jego pozycja na ekranie.

Jeśli skonfigurowałeś przeglądarkę Chrome tak, aby przywracała ostatnią sesję po automatycznym uruchomieniu przeglądarki, automatycznie przywraca stan ostatniej sesji (stan tuż przed zamknięciem przeglądarki Chrome).

Prawdopodobnie wiesz, że można skonfigurować przeglądarkę Chrome tak, aby automatycznie przywracała sesję przeglądania, wybierając opcję Kontynuuj od momentu przerwania w sekcji Po uruchomieniu na stronie Ustawienia Chrome. read more